24. juni 2020 0 Comments Uncategorized

Direkte resultater av refinansiering

Refinansiering enkelt forklart

Refinansiering er et økonomisk begrep som får mye oppmerksomhet i media, og de aller fleste har sikkert fått med seg at refinansiering er noe man muligens kan spare en del penger på. Samtidig er det langt fra alle som forstår hva refinansiering egentlig er, og hvilke mekanismer som medfører at man kan spare penger.

De mest åpenbare fordelene med refinansiering er lavere rente og reduserte totale gebyrer. Ved refinansiering samler man flere mindre lån og kreditter i et større lån, og tanken er da at et større lån som er tiltenkt nedbetaling over tid kan gi lavere rente. Dessuten vil et samlet lån med automatikk færre gebyrer enn for eksempel 10 eller 12 forskjellige kreditter.

Samlet betyr dette at gjelden vil koste mindre å betjene, og over hele nedbetalingstiden vil beløpet som brukes på renter og gebyrer være lavere etter at refinansieringen er gjennomført.

Raskere nedbetaling vil i noen tilfeller kunne få store utfall ved refinansiering. Selv om rentesatsen ville ha vært den samme, så vil lavere renter og gebyrer medføre at gjelden kan nedbetales raskere. Det betyr igjen at rentebærende gjeld reduseres raskere enn opprinnelig planlagt, noe som medfører at rentene blir lavere for hver måned som går. Med såkalte annuitetslån kan selv små endringer i begynnelsen av nedbetalingsperioden får store utslag, da endringer i saldoen på lånet vil få effekter over hele den gjenstående nedbetalingstiden. Med et bevist forhold til egen gjeld kan refinansiering derfor være et smart valg.

Den nominelle renten er fra 6,39% og opp til 21,95% mens den effektive renten er fra 6,81% til 24,4%. Ønsker du for eksempel å låne et litt større beløp, kan du låne 150 000 kroner, over 10 år, med en effektiv rente på 13,2%. Kostnadene på dette lånet vil være på 112 573 kroner, og det totale tilbakebetalingsbeløp vil lyde på 262 573 kroner.


Share: